Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoorde inkopen

Samen met leveranciers wil Alliander de keten van energielevering duurzamer maken. Om duurzaam in te kopen sluiten we met onze leveranciers MVI-verklaringen af. Hierin wordt vastgelegd welke generieke en specifieke duurzaamheidscriteria we nastreven in onze samenwerking. In het 1e halfjaar van 2015 heeft 47% (ultimo 2014: 57%) van onze inkopen plaatsgevonden bij een MVI-verklaarde leverancier.

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

De CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering bedraagt 393 kton over het 1e halfjaar 2015. Over geheel 2014 bedroeg deze uitstoot 831 kton. De doelstelling voor 2015 is maximaal 772 kton volgens de sector brede rekenmethodiek.