Resultaat segmenten

Alliander onderscheidt over 2018 de volgende te rapporteren segmenten:

  • Netbeheerder Liander;

  • Overig.

Deze indeling heeft plaatsgevonden op basis van de interne rapportagestructuur, in het bijzonder de interne geconsolideerde en gesegmenteerde maandrapportage, het jaarplan en het business plan.

Het bedrijfsresultaat van het segment Liander bedraagt over het eerste halfjaar van 2018 € 219 miljoen, een stijging van € 20 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017. Bij het segment Overig (dit bestaat met name uit de niet-gereguleerde activiteiten en de staven en service-units) bedraagt het bedrijfsresultaat € -27 miljoen (eerste halfjaar van 2017: € -51 miljoen). Conform het beleid van Alliander, wordt circa 3% van de totale jaaromzet geïnvesteerd in innovatie en nieuwe activiteiten op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.