Verslag Raad van Bestuur

Alliander heeft in de eerste helft van 2019 een resultaat na belastingen van € 121 miljoen gerealiseerd (2018: € 227 miljoen, dit is inclusief de verkoop van Allego van € 106 miljoen). Ten opzichte van de eerste helft van 2018 heeft Alliander 17% meer geïnvesteerd, mede vanwege de snel toenemende vraag naar aansluitingen van zonneparken en windmolens. Alliander heeft verder nieuwe stappen gezet met innovaties om de bestaande infrastructuur beter te benutten.

Grote opgave

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten ter wereld. De leveringsbetrouwbaarheid van onze netten was met 99,996% in de eerste helft van 2019 opnieuw onverminderd hoog; grote storingen kwamen niet voor. Alliander heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de leveringsbetrouwbaarheid op dit hoge peil te houden. Nu de economie blijft groeien, de energietransitie versnelt en het Klimaatakkoord is gepresenteerd, ligt er een grote opgave om de netten aan te passen aan alle veranderingen. Dat vraagt om investeringen én innovaties die een bijdrage leveren aan het betaalbaar, betrouwbaar en voor iedereen beschikbaar houden van de energievoorziening. Alliander voorkomt hiermee extra werk voor schaarse technici en onnodige investeringen in de netten.

Investeringen in de netten

Op tal van plaatsen werkt Alliander aan versterking en uitbreiding van het net. Naast de uitrol van nieuwe en zwaardere kabels worden nieuwe elektriciteitsverdeelstations gebouwd en bestaande stations uitgebreid. In onder meer Borculo en De Weel zijn in de afgelopen maanden miljoenen euro’s geïnvesteerd in extra transformatoren.

Innovaties

Waar mogelijk zet Alliander innovaties en slimme oplossingen in om extra werk door schaarse technici aan de netten te voorkomen. Afgelopen halfjaar heeft Alliander aan verschillende oplossingen gewerkt om onder meer duurzaam geproduceerde elektriciteit versneld aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Zo is Alliander bezig de reservecapaciteit op het elektriciteitsnet (de vluchtstrook) in te zetten voor nieuwe zonneparken. Bovendien doen we proeven om zonneparken uit te rusten met software die overbelasting van het net voorkomt. Daardoor kunnen zonneparken toch gewoon worden aangesloten in gebieden waar de netcapaciteit beperkt is.

Warmtetransitie

In 2020 moeten alle provincies en gemeenten een Regionale Energie Strategie (RES) klaar hebben, waarin onder meer wordt vastgelegd hoe wijken van het aardgas af gaan. Alliander zoekt hierbij actief de samenwerking met overheden, woningcorporaties en andere partijen om een optimale duurzame energievoorziening per wijk langjarig vooruit te ontwerpen. Alleen zo kunnen we de energietransitie tijdig en zonder onnodige maatschappelijke kosten realiseren. Een aantal gemeentes doet sinds oktober vorig jaar mee aan het programma Aardgasvrije Wijken van de Rijksoverheid. In deze ‘proeftuinen’ doen gemeentes en Alliander ervaring op om wijken te laten overstappen van aardgas naar een duurzaam alternatief.

Iedereen veilig thuis

Bij werkzaamheden aan de energievoorziening staat veiligheid voorop, zowel voor klanten als voor onze medewerkers en aannemers. In de eerste helft van 2019 hebben er 24 incidenten plaatsgevonden, waarvan er 7 tot verzuim hebben geleid.

Overige ontwikkelingen

Samenstelling Raad van Bestuur

De snelheid en impact van de energietransitie, nieuwe technologie en digitalisering manifesteren zich steeds nadrukkelijker. Dit vraagt om extra aandacht in de aansturing van het bedrijf. Daarom is de Raad van Bestuur van Alliander per 1 april uitgebreid met Daan Schut als Chief Transition Officer (CTO). Walter Bien treedt per 7 oktober toe tot de Raad van Bestuur. Hij volgt Mark van Lieshout op die per 1 maart afscheid heeft genomen als CFO.

Tweede groene obligatielening

In juni heeft Alliander voor € 300 miljoen een groene obligatie uitgegeven. Het was onze tweede ‘Green Bond’: de eerste gaven we uit in 2016. De opbrengst van deze Green Bond wordt volledig gebruikt voor de investering in de slimme meter en dan met name de ‘fair meter’. De fair meter is het resultaat van een samenwerking van netbeheerder Liander met partijen uit de sector om de slimme meter te verduurzamen.

Investeringen

De investeringen van Alliander bedroegen € 402 miljoen in het eerste halfjaar van 2019 (2018: € 345 miljoen). De investering in de elektriciteitsnetten bedroeg in totaal € 231 miljoen (2018: € 174 miljoen). De investering in de gasnetten bedroeg in totaal € 60 miljoen (2018: € 66 miljoen). De kosten van storingen en onderhoud waren in het eerste halfjaar van 2019 € 142 miljoen en zijn daarmee lager dan in het eerste halfjaar van 2018 (€ 144 miljoen).

€ miljoen

Realisatie t/m juni 2019

Realisatie t/m juni 2018

Doelstelling ultimo 2019

Realisatie 2018

Elektriciteit

231

174

443

397

Gas

60

66

149

129

Meetinrichtingen

71

66

143

137

Overig

40

39

108

68

     

Totaal investeringen

402

345

843

731

     

Storingen en Onderhoud

142

144

297

283

     

Totaal onderhoudskosten en investeringen

544

489

1140

1014

     

Aantal adressen slimme meter aangeboden

365.000

323.000

585.000

644.000