Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

 

Aan aandeelhouders en andere vermogensverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Aandelen- kapitaal

Agioreserve

Achter- gestelde eeuwig- durende obligatie- leningen

Hedge reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Per 1 januari 2019

684

671

495

-

1.945

334

4.129

        

Mutatie hedge reserve

-

-

-

-2

-

-

-2

Nettoresultaat eerste halfjaar 2019

-

-

-

-

-

121

121

        

Totaalresultaat eerste halfjaar 2019

-

-

-

-2

-

121

119

        

Vergoedingen achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belasting

-

-

-

-

-6

-

-6

Dividend 2018

-

-

-

-

-

-150

-150

Bestemming resultaat 2018

-

-

-

-

184

-184

-

        

Per 30 juni 2019

684

671

495

-2

2.123

121

4.092

        

Nettoresultaat tweede halfjaar 2019

-

-

-

-

-

132

132

        

Per 31 december 2019

684

671

495

-2

2.123

253

4.224

        

Mutatie hedge reserve

-

-

-

-

-

-

-

Nettoresultaat eerste halfjaar 2020

-

-

-

-

-

92

92

        

Totaalresultaat eerste halfjaar 2020

-

-

-

-

-

92

92

        

Overig1

-

-

-

-

-1

-

-1

Vergoedingen achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belasting

    

-6

 

-6

Dividend 2019

-

-

-

-

-

-114

-114

Bestemming resultaat 2019

-

-

-

-

139

-139

-

        

Per 30 juni 2020

684

671

495

-2

2.255

92

4.195

  • 1 Onder 'overig' worden de afrondingsverschillen weergegeven.

Dividend

Dividend met betrekking tot boekjaar 2019 (€ 113,6 miljoen) is in juni 2020 uitgekeerd (€ 1,10 per aandeel).

Achtergestelde eeuwigdurende obligatieleningen

De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening worden aangemerkt als eigen vermogen onder IFRS, aangezien Alliander geen contractuele verplichting heeft tot terugbetaling van de lening. Voorts zijn eventuele periodieke vergoedingen conditioneel en afhankelijk van uitkeringen aan aandeelhouders.

Bij een besluit tot uitkering aan aandeelhouders zal Alliander de nog eventuele achterstallige eeuwigdurende contractuele couponrente betalen aan de houders van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening ten laste van de Overige reserves. De jaarlijkse couponrente bedraagt € 8 miljoen en is op 30 juni 2020 uitgekeerd.