Doelstellingen en prestaties

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

KPI

 

Resultaat 30 juni 2022

 

Doelstelling ultimo 2022

 

Resultaten 31 december 2021

Klantgemak

 

Consumenten 58%

Zakelijke klanten 37%

 

Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 48% (consumenten) en 40% (zakelijke markt)

 

Consumenten 51%

Zakelijke klanten 38%

Uitvalduur elektriciteit over de afgelopen 12 maanden (in minuten)1

 

19,2

 

Maximaal 23,0

 

20,9

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen over de afgelopen 12 maanden

 

252

 

Maximaal 17

 

22

Een kredietwaardige onderneming met solide rendement

KPI

 

Resultaat 30 juni 2022

 

Doelstelling ultimo 2022

 

Resultaten 31 december 2021

Behoud solide rating

 

S&P: A+/A-1/stable outlook
Moody’s: Aa3/
P-1/stable outlook

 

Handhaven solide A rating profiel.

 

S&P: A+/A-1+/stable outlook
Moody’s: Aa3/
P-1/stable outlook

FFO/nettoschuld

 

22,0%

 

Minimaal 15%

 

25,8%

Rentedekking

 

15,9

 

Minimaal 3,5

 

17,2

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen)

 

41,7%

 

Maximaal 60%

 

36,7%

Solvabiliteit

 

50,8%

 

Minimaal 30%

 

53,8%

Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

KPI

 

Resultaat 30 juni 2022

 

Doelstelling ultimo 2022

 

Resultaten 31 december 2021

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

 

53 kton

 

Maximaal 116 kton

 

115 kton

Circulair ingekocht3

 

29%

 

Minimaal 35%

 

27%

Een veilig netwerk en veilige werk- en dataomgeving

KPI

 

Resultaat 30 juni 2022

 

Doelstelling ultimo 2022

 

Resultaten 31 december 2021

LTIF (lost time injury frequency)

 

2,3

 

Geen4

 

2,6

Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

KPI

 

Resultaat 30 juni 2022

 

Doelstelling ultimo 2022

 

Resultaten 31 december 2021

Medewekersonderzoek: Engagement

 

Geen5

 

Minimaal 81%

 

81%

Verzuim medewerkers

 

5,0%

 

Maximaal 4,3%

 

4,6%

Vrouwen in leidinggevende posities

 

27,7%

 

Minimaal 31%

 

28,1%

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

 

73fte6

 

Minimaal 130fte

 

77fte

  • 1 De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Alliander eigenaar is niet meegenomen.
  • 2 De afwijking t.o.v. de doelstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door de zwaardere belasting van het net en graafwerkzaamheden.
  • 3 Dit betreft de inkoop van primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en elektriciteits- en gasmeters.
  • 4 Voor de prestatie-indicator LTIF wordt geen doelstelling vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim "0" zou moeten zijn.
  • 5 Er wordt jaarlijks één meting gedaan waarvan de score volgt in het 2e halfjaar van 2022.
  • 6 Bij deze 73fte leer-/werkplekken gaat het om 59fte participatiewetbanen en 14fte werkervaringsplekken.