Onze doelstellingen in 2015

Jaarlijks werken we eraan om onze strategische doelstellingen te realiseren voor stakeholders. Het overzicht hieronder toont onze concrete doelen voor 2015. Over de bereikte resultaten leggen wij verantwoording af in het jaarverslag 2015. In het halfjaarbericht geven wij een tussentijdse rapportage.

Veiligheid

Doelstelling 2014   Jaarplan 2014   Jaarplan 2015   Strategische doelstellingen
LTIF (lost time injury frequency)
Aantal ongevallen met verzuim maal een miljoen gedeeld door het aantal gewerkte uren.
  LTIF lager dan 2,4   De LTIF isof lager.   Een LTIF score van 2,0 vanaf 2017.

Klanten

Doelstelling 2014   Jaarplan 2014   Jaarplan 2015   Strategische doelstellingen
Klanttevredenheid 1   Hoger dan een benchmark van Nederlandse netbeheerders.   Klanttevredenheid consumenten- en zakelijke markt blijft hoger dan een benchmark van Nederlandse netbeheerders.   Klanttevredenheid consumenten- en zakelijke markt blijft hoger dan een benchmark van Nederlandse netbeheerders.
Uitvalduur elektriciteit 1   Lager dan 22 minuten.   Behoud van lage uitvalduur. Doelstelling 2015 is maximaalminuten.   De uitvalduur blijft maximaal 22 minuten in de komende jaren.
Postcodegebieden met meer dan vijf storingen per jaar 1   Maximaal 18.   Het aantal postcodegebieden met meer dan vijf storingen
is maximaal
  Het aantal postcodegebieden met meer dan vijf storingen is maximaal 15 in 2017.
Voortgang 25 belangrijkste projecten 1   90% van de belangrijkste projecten is afgerond.   Ook in 2015 streven we ernaar omvan de 25 belangrijkste projecten af te ronden.    


Medewerkers

Doelstelling 2014   Jaarplan 2014   Jaarplan 2015   Strategische doelstellingen
Score medewerkers onderzoek 1   Score van 73 in het medewerkers onderzoek van Great Place to Work.   Ook in 2015 streven wij naar een score van
in het medewerkers onderzoek van Great Place to Work.
  Topwerkgever zijn: een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties.
Verzuim medewerkers   Verzuimpercentage van maximaal 4,0%.   Verzuimpercentage van maximaal   Het verzuimpercentage is maximaal 4,0% in de komende jaren.
Vrouwen in leidinggevende posities   Minimaal 22%.   Minimaalvan alle leidinggevende posities wordt vervuld door een vrouw.   In 2020 is minimaal 27% van onze leidinggevenden vrouw.
Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt   90 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk aanbieden.   mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk aanbieden.   In 2020 begeleiden we, in samenwerking met onze leveranciers, per jaar meer dan 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk.

Aandeelhouders en investeerders

Doelstelling 2014   Jaarplan 2014   Jaarplan 2015   Strategische doelstellingen
Behoud solide rating   Handhaven solide A rating profiel.   Handhaven solide
A rating profiel.
  Handhaven solide A rating profiel.

Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence.

Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement.
FFO/Nettoschuld   > 20%    
Rentedekking   > 3,5    
Nettoschuld (nettoschuld + eigen vermogen)   < 60%    
Solvabiliteit   > 30%    
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2   Minimaal 60%.   Bij minimaalvan onze uitgaven wordt maatschappelijk verantwoord ingekocht.   In 2020 hebben we met minimaal 80% van onze leveranciers afspraken gemaakt over de CO2-prestatie van het eigen bedrijf en de te leveren producten of diensten aan Alliander. Van ons materiaal is 40% circulair ingekocht.
CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering   Maximaal 783 kton.   De CO2-uitstoot bedraagt maximaal(volgens sectorbrede rekenmethodiek)   We streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023.