Flevoland

In Flevoland worden veel nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Liander investeert daarom bijna 7 miljoen euro in de uitbreiding van het energienet in deze regio. Daarnaast denken we met de provincie en gemeenten mee over duurzame initiatieven. Windparken spelen een belangrijke rol in de ambitie van de provincie Flevoland om in 2020 energieneutraal te zijn.

Volop bouwplannen

De ontwikkelingen in Flevoland gaan hard. Er worden in 2015 zowel nieuwe woningen als industrieterreinen opgeleverd. Liander gaat hier aan de slag om het middenspanningsnet te verleggen en uit te breiden. We verwachten onder meer dat de gemeente Lelystad het industrieterrein Flevokust–Noord in 2015 bouwrijp maakt. En in Lelystad, Almere, Zeewolde en Dronten staat nieuwe woningbouw gepland. Liander zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven en woningen moeiteloos en snel op het energienet worden aangesloten.

Bereikbaarheid

Omdat de provincie zich snel ontwikkelt, zien we dat Rijkswaterstaat de bereikbaarheid wil verbeteren. Op diverse plaatsen tussen Amsterdam en Almere zal Liander kabels en leidingen verleggen om (nieuwe) verkeersroutes mogelijk te maken.

Plannen voor windenergie

Naast de reguliere werkzaamheden is Liander betrokken bij de plannen voor de herstructurering van windenergie in Flevoland en rond de uitbreiding van vliegveld Lelystad. De komende 15 jaar wordt het grootste deel van het bestaande windpark (circa 535 MW) gesaneerd en vervangen door windparken met een gezamenlijke capaciteit van 1250 MW. Dit heeft in de komende jaren een forse impact op het energienet.