Noord-Brabant

Om dagelijks te voldoen aan de vraag naar energie, verhoogt Endinet op sommige plaatsen de capaciteit van de netten. Ook wordt de kwaliteit van de gasnetten op verschillende plaatsen verbeterd om de kans op storingen verder te verkleinen. Samen met regionale overheden worden de mogelijkheden van lokale duurzame opwekking van energie verkend en op enkele locaties uitgeprobeerd.

Vergroten van de kwaliteit

Endinet verbetert de kwaliteit van het gasnetwerk. Op basis van een uitgebreide risicoanalyse is besloten om de komende jaren een aantal gasleidingen te vervangen en gasstations te saneren. Dit verlaagt het risico op storingen in het gasdistributienet en verhoogt de kwaliteit van het net. De werkzaamheden verlopen volgens plan en gaan door tot en met 2016. Bij het saneren van de leidingen wordt zo veel mogelijk de combinatie gezocht met reconstructies en andere gemeentewerken om de overlast voor de omgeving te beperken. Ook enkele verdeelstations voor elektriciteit worden in de komende jaren gesaneerd. Werkzaamheden aan het hoofdverdeelstation in Tongelre worden in 2015 afgerond.

Project Airey

Om de effecten van grootschalige zonne-energie in onze netten te bepalen, is in Eindhoven het project Airey opgezet. In 2015 worden huizen voorzien van zonnepanelen en schakelstations van extra meetapparatuur. We onderzoeken wat het effect is voor de netwerken van Endinet.

Smart cities en communities in Eindhoven

Vanaf 2015 werkt Endinet actief mee aan Europese onderzoeken en initiatieven op het gebied van smart cities en communities. Er zijn projecten gepland op het gebied van:

  • vermindering van gasverbruik door grootschalige renovatie/isolatie;
  • grootschalige invoeding van zonne-energie en plaatsing van windturbines;
  • proeven met energieopslag in de wijk;
  • onderzoek naar het potentieel voor Smart Charging bij elektrisch vervoer;
  • intelligente openbare verlichting.