Samen kiezen voor onze energievoorziening

De energiemarkt is volop in verandering. Wij zetten ons in voor een betrouwbare energievoorziening om wonen, werken en reizen ook in de toekomst mogelijk te kunnen maken.

De energievoorziening gaat de komende decennia revolutionair veranderen. Altijd beschikbare elektriciteitscentrales worden vervangen door zonnepanelen of windmolens die alleen energie produceren als de zon schijnt of de wind waait. Voor het verwarmen van huizen en het laten rijden van auto’s stappen we steeds vaker over van gas en olie naar elektriciteit en warmte. Klanten gaan zelf energie opwekken, voor eigen gebruik of om onderling uit te wisselen.

Energiebeslissingen worden steeds minder door energie­bedrijven en steeds meer door klanten zelf genomen. Ga ik mijn opgewekte zonne-energie opslaan, verkopen aan mijn buurman of zelf gebruiken? Op welk moment zet ik apparaten aan die veel energie verbruiken? Laad ik mijn auto op als ik thuiskom uit mijn werk of op een ander moment? Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid van de energievoorziening. Tegelijkertijd wordt onze samenleving steeds afhankelijker van energie. 

Het uitbreiden of verzwaren van de netten is niet altijd meer de meest passende oplossing. Het neemt veel tijd in beslag en is bovendien kostbaar. Bovendien lost het de uitdagingen die de toekomst met zich meebrengt niet altijd op. Daarom werken wij samen met onze klanten aan de energievoorziening van de toekomst. Bijvoorbeeld door te zorgen dat het aantrekkelijk wordt voor klanten om keuzes te maken die niet alleen goed uitpakken voor hun eigen situatie, maar ook voor de totale energievoorziening. Daarbij kijken we ook naar het toepassen van nieuwe infrastructuren zoals bijvoorbeeld warmtenetten en biogasnetten. En we maken onze elektriciteits- en gasnetten slimmer, zodat we gerichter kunnen investeren en klanten data kunnen aanbieden die zij nodig hebben om hun energiekeuzes te maken. Excellent netbeheer vormt hierbij de basis van onze werkzaamheden.

In dit jaarplan is terug te lezen welke activiteiten en plannen wij in 2016 realiseren om ervoor te zorgen dat onze klanten de juiste energiekeuzes kunnen maken. Zodat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. 

Van links naar rechts: Ingrid Thijssen, Mark van Lieshout, Peter Molengraaf