Zuid-Holland

De belangstelling voor duurzame energie in Zuid-Holland is groot. De provincie hoopt binnen vijf jaar 14% van zijn totale energieverbruik op te wekken uit hernieuwbare bronnen. Bovendien is Zuid-Holland de regio een pilot in het landelijke plan Regionale Energiestrategieën. Liander is actief in het noordelijke deel van de provincie en werkt volop aan de infrastructuur.

Transformatoren en installaties vervangen

Op diverse locaties in Zuid-Holland, onder meer in station Katwijk, vervangen we bestaande installaties door nieuwbouw. Soms is dat nodig vanwege het einde van de levensduur van installaties, zoals in het transformatorstation Alphen Centrum. We willen ook het beschikbaar vermogen van station Leiden vergroten door de huidige transformatoren te vervangen door zwaardere exemplaren, die afkomstig zijn uit andere projecten waar ze overbodig zijn.

Kwaliteitsverbetering

In de gemeenten Teylingen, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem voeren we werkzaamheden uit aan het laagspanningsnet om de kwaliteit van de energievoorziening te verbeteren. We plannen die zo veel mogelijk tegelijk met werkzaamheden van de gemeente om overlast voor de omgeving te voorkomen. In de gemeente Alphen aan den Rijn vinden ook diverse werkzaamheden aan het middenspanningsnet plaats om de bestaande netten te koppelen aan het nieuw gerealiseerde schakelstation Vliestroom en de nieuwe schakelhal op het terrein van transformatorstation Alphen Centrum.

Vervanging van gasleidingen

Om de kwaliteit van het gasnet in Zuid- Holland te verbeteren, gaat Liander op diverse locaties de gasleidingen vervangen. In onder meer Wassenaar, De Zilk en Alphen aan den Rijn vervangen we de materialen die voor de leidingen zijn gebruikt, zoals grijs gietijzer.

Regionale energiestrategie

De transitie naar duurzame energie vindt op lokaal en regionaal niveau plaats. In 2016 is de landelijke deal “Regionale Energiestrategieën” ondertekend, waar ook Liander zijn handtekening onder heeft gezet. De regio Midden-Holland is hierbij pilotregio geworden. In 2030 moet deze regio energieneutraal zijn. In 2017 zullen de eerste concrete projecten ontwikkeld worden. Een groot aantal partijen (waaronder overheden, bedrijven, energiecoöperaties en netbeheerders) werkt hierbij samen.

Regio wil klimaatneutraal zijn in 2030

Ipse de Bruggen stapt over op biogas

Gehandicaptenzorginstelling Ipse de Bruggen in Zwammerdam wil overstappen op biogas. In de gemeente Alphen aan den Rijn is de zorginstelling met 500 bewoners een van de grootste afnemers van energie. Voor de overstap is een intentieverklaring ondertekend. Omdat we de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op het net van harte toejuichen, is Liander bij dit proefproject betrokken. We gaan onder meer onderzoeken of de bestaande gasinfrastructuur geschikt is voor de distributie van biogas.